Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Traumaterapiakeskus ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  Laadittu 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Traumaterapiakeskus ry, Malminkatu 24 C 34, 2. krs, 00100 Helsinki
Traumaterapiakeskus ry, Kirkkokatu 19 A 13, 90100 Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anne Suokas, anne.suokas@traumaterapiakeskus.com, 09-4356 8280

3. Rekisterin nimi

Traumaterapiakeskus ry:n rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, rekisterinpitäjän suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjänn viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Yritys ja asema
  • Yrityksen osoitetiedot

Rekisterinpitäjä käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietojärjestelmä koostuu asiakkaan antamista tiedoista hänen liittyessään rekisterinpitäjän postituslistalle, sekä koulutusten yhteydessä kerättävistä tiedoista, missä yhteydessä pyydetään asiakkaalta lupa käyttää tietoja markkinointiin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.  Koulutustiedoista saatu rekisteri säilytetään rekisterinpitäjän suojatussa verkossa. Postituslista on ulkoistettu kotimaiselle yritykselle, jonka verkossa tapahtuvat päivitykset tapahtuvat kryptatun yhteyden ja salasanan kautta.

10. Tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot.  Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Markkinointikieltoja koskevat tietojen korjauspyynnöt osoitetaan sähköpostilla kohdassa 2 olevalle yhteyshenkilölle.  Postituslistalta asiakas voi irtisanoutua uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta